Timra Vind - Vindkraft i Ljustorp område
Uppdateringsdatum: ser nyheter på vindkraft´s hemsida.

Home
Kartmaterial
Kontakt

Fotomontage av planerade vindkraftverk

Flera bilder kommer inom kort. Karta som visar varifrån fotomontagen har tagits kan du ladda ner nedan(högerklicka och "spara som").
Excel sheet med listan som förara vilket nummer på kartan är vilket fotomontage på den här sidan finns också nedan.

Nummerlista för Fotomontage
Pilkarta för projekt Stor Skälsjön
Pilkarta för projekt Högåsen

De nyare bilder visa 115meter rotordiamter med 145m navhöjd (143m tornhöjd)
Om ni har frågor: Kontakta robert.kalcik@ibvision.eu

Projekt Stor Skälsjön - Område Stor Fuskberget

555

Projekt Stor Skälsjön - Område Stor Skälsjön

55555555555555

Bredsjön Norr

555

Högåsen

55555

Äldre Fotomontage - Beakta att vindkraftverk har flyttats sen dess

5555555555555

Copyright (c) Timra Vind AB. All rights reserved.