Timra Vind - Vindkraft i Ljustorp område
uppdaterat: se nyheter på startsidan ; kontakt: IBVision/ Timra Vind, Robert Kalcik, Bredsjön 160, 86193 Ljustorp, robert.kalcik@ibvision.eu , 0767-826812

Home
Fotomontage/ Visualieringar

Vindkraft Ljustorp - gemensamma kartor
Kartmaterial som visas ingår i våran tillståndsansökan enlgit miljöbalken som färdigställas inom några veckor.
Nedan finns kartor som är relaterat till båda projekt ("Högåsen" och "Stor-Skälsjön").
Stor-Skälsjön projekt omfatta följande områden/grupper:Stor Fuskberget(SFB), "Bredsjön Norr" (BN), "Skälaberget" (SKB), "Lövsjön Södra" (LS) och "Granåsen"(GR)(se karten "områdesindelning")

Gärna användar Acrobat Reader's "layer control" (som man hitta i menyn på vänster sidan när man har en karta öppnat med Acrobat Reader(ladda hem kartan först.)
Har du programmvara "Acrobat Reader" inte på din dator så kan du ladda ner den under: Ladda hem Adobe Acrobat Reader

Översikt alla områden som 3d bild -pdf dokument; 1MB
Den här kartan visa alla projekt som 3d översikt.

Översikt transportvägar - pdf dokument; 13MB
Kartan visa planerade transportvägar från hamn till vindpark områden och inom vindpark områden

Översikt alla område,VKA, vägar,osv.. - pdf dokument; 18MB
Den här kartan visa alla projekt med planerad infrastruktur.

Översikt Områdesindelning - pdf dokument; 6MB
Den här kartan visa alla projektens områdesindelning samt benämningar.

Översikt närliggande projekt - jpg dokument; 0,5MB
Den här kartan visa projekt under planeringen runt omkring Timra Vinds projekt

Översikt Avståndszon 1000m -pdf dokument; 32MB
Den här kartan visa alla projekt med en avståndszon på 1000m.

Koordinatlista samtliga VKA -xlsx dokument; 20KB
Den här Excel dokument innehålla koordinaterna till samtliga planerade vindkraftverk (VKA)

Sep 2012 Google Earth kmz fil med vindkraftverk (VKA)
Den här filen öppnas i google earth och visa placeringar av VKA. Fungera det inte, gärna kontakta oss.

Google Earth kmz fil med avståndsinfo
Den här filen öppnas i google earth och visa några avsänder mellan VKA och bebyggelse/fritidsplatser. Fungera det inte, gärna kontakta oss.

Kartan nedan är från Juni/Juli 2011. För att följa upp förändringar finns det möjligheten att antigen ladda hem kartor under: Kartmaterial i kronologiskt ordning
2011-06-27 Översikt VKA, alla vindparkområde
Kartan visa vindkraftverkens placeringar Juli 2011.

Högåsen Vindkraft kartor

Stor Skälsjön Vindkraft kartor

Kartor i kronologiskt ordning

Copyright (c) Timra Vind AB. All rights reserved.